LEGAL

  1. Informació corporativa

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, LEEOSMERCH, SL, SL i VIZZMEDIA ONLINE, SL us informen que són titulars del lloc web: ogsbrand.com, d’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, LEEOSMERCH, SL, SL i VIZZMEDIA ONLINE, SL , notifiquen les dades següents: els titulars d’aquesta pàgina web són LEEOSMERCH, SL, SL amb NIF/CIF: B67608836. Registre Mercantil de BARCELONA. Tom:47309. Foli:69,. Full: B 548103, i domicili social: DIPUTACIÓ, 321, codi postal: 08009. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA i VIZZMEDIA ONLINE, SL amb NIF/CIF B-66356361. Registre Mercantil de BARCELONA. Tom 44460. Foli 1 Secció 8a. Full B456653 i domicili social: Pº de Gràcia 25, 3a Planta, codi postal: 080007. Localitat BARCELONA. Província Barcelona. L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: hello@realworldstreet.cat

2. Usuari i règim de responsabilitats

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de LEEOSMERCH, SL, SL i VIZZMEDIA ONLINE, SL , atorga la Condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina ogsbrand.com, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts que s’hi inclouen implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest. text.

La pàgina web de LEEOSMERCH, SL, SL i VIZZMEDIA ONLINE, SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per LEEOSMERCH, SL, SL i VIZZMEDIA ONLINE, SL per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, els serveis i les dades ofertes per LEEOSMERCH, SL, SL i VIZZMEDIA ONLINE, SL no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, altrament, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari dInternet (hardware i software).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web .